Mijn zelfbeeld:


"Je zelf zien is meer dan in de spiegel kijken"

Voor wie?

Welk beeld heb ik van mijzelf?
Wie ben ik als mens?
Wat kan ik wel als kind als puber?
Hoe blijf ik in contact met mijzelf?
Verliesverwerking
Hoog gevoeligheid
Faalangst / onzekerheid / weerbaarheid
Welke spanningen ervaar ik en belemmeren mij?
Hoe word ik professioneler in mijn werk?
Wat kost mij energie en waar krijg ik energie van?
Omgaan met conflicten / veranderingen
Hoe stel ik mijn grenzen?


Tegen welke vragen loop je aan? Wat zou je willen veranderen. Wat wil je leren?

Ieder mens maakt situaties in het leven mee, waarin hulp nodig is van een ander. Tegelijk is het ook een hele stap om met een onbekend iemand te praten. Vaak is het wel een zinvolle stap! Professionele begeleiding kan een waardevolle aanvulling zijn op onze groei en ontwikkeling als mens.

Mensen, kinderen, studenten die zich melden voor begeleiding hebben meestal een vraag of probleem waar ze tegen aan lopen of over puzzelen.

Dit kan zowel persoonlijk op identiteitsniveau of werk of studie gerelateerd zijn. Het kan zelfs zo lastig worden dat het de voortgang van je ontwikkeling belemmerd. Gewoon omdat je er mee zit. Dan wordt het tijd om iets te veranderen en te onderzoeken voor je zelf.

Met een goed zelfbeeld en eigenwaarde en worden we niet geboren. Het is een proces dat in het leven opgebouwd dient te worden en diep van binnen verankerd moet worden. Daarbij geeft een sterke eigenwaarde een gezond Zelfbeeld. En uiteindelijk heeft dit alles weer een uitstraling naar je zelfvertrouwen èn identiteit wat een positieve invloed heeft op jou leven, je werk, studie en toekomst.


Werkwijze

Mijn werkwijze is oplossingsgericht. En toekomstgericht. Ik stem mij af op je levensverhaal / werksituatie en vragen. We kijken naar mogelijkheden. Door zelfreflectie en open vragen worden je kwaliteiten en vaardigheden steeds meer zichtbaar. Ik maak o.a. gebruik van N.L.P., R.E.T. en het reflectiemodel van Korthage. Daarnaast creatieve werkvormen zoals kunst en muziek. Tegelijk gebruik ik oefeningen, zoals ademhalings oefeningen, om bewuster te worden van je lichaam. In mijn begeleiding worden door integratie van verschillende werkvormen hoofd, hart en handen weer in balans gebracht.


Visie

Een goede zorg, vertrouwen en een persoonsgerichte werkwijze is hierbij van belang. Ik werk vanuit een holistische visie. Een visie waarbij lichaam, verstand, gevoel en intuitie één zijn. Zodat het geheel van ons mens-zijn in balans kan functioneren. Dit komt ons welbevinden en geestkracht ten goede. We gaan er weer voor !


Als Counselor vergroot ik je eigenwaarde. Door je kernkwaliteiten naar boven te laten komen.
Als Supervisor vergroot ik je zelfsturing en professionaliteit in je beroepsrol. Door leervragen, reflectie en werkinbreng.
Als Kindercoach versterk ik het zelfvertrouwen van je kind. Ik werk vanuit de kwaliteiten van een kind: Ik kan het!