Counseling


Wat is counseling?

"Als Counselor vergroot ik je eigenwaarde. Door je kernkwaliteiten naar boven te laten komen."

Ik bied twee vormen van Counseling aan: Psychosociale Counseling en Levensbeschouwelijke Counseling. Counseling is een kortdurende vorm van individuele psychosociale begeleiding. Het is een begeleidingstraject dat vanuit het levensverhaal vertrekt. Deze levensverhalen zijn uniek en raken een diepere laag in de persoon zelf. Vaak zijn dit diepgaande gesprekken. Wat is je rode draad in jou verhaal? De psychosociale kant in dit proces staat daarbij centraal evenals het zingevings aspect. Op deze wijze "vertaalt" de counselor jouw levensverhaal. In dit proces loop ik een stukje met je mee zodat je daarna zelf verder kunt gaan.


Psychosociale Counseling

Counseling is ideaal bij vragen en problemen met een (lichte) psychosociale achtergrond waarbij er geen sprake is van een psychiatrische stoornis. Zoals stress, burn-out of het gevoel niet helemaal goed te functioneren en bij zingevingsvragen: bijvoorbeeld na verlies of rouw. Het accent bij psychosociale counseling is de binnenkant van een persoon. Zoals: wie ben ik zelf? Hoe ervaar ik mijzelf en hoe ga ik met mijzelf om? De sociale kant staat voor: ikzelf in relatie tot anderen. Hoe reageer ik op anderen? Hoe geef ik mijn grenzen aan? Je ontdekt en verstevigt je kernwaarden die aangeboren zijn.


Levensbeschouwelijke Counseling

We hebben allemaal een vorm van levensbeschouwing alleen: hoe ziet deze visie eruit? Een levensbeschouwing kan religieus of spiritueel zijn maar ook een filosofische levenswijze. De levensbeschouwelijke Counselor is gespecialiseerd in levensvragen betreffende zingeving en levensbeschouwelijke en ethische onderwerpen. In deze vorm van counseling reik ik een diepere visie aan van het bestaan. Een heldere kijk op je levensbeschouwelijke visie kan troost en steun geven in de moeilijke fasen van ons leven.


Doel

Counseling is een vorm van professionele begeleiding die erop gericht is je persoonlijke belevingswereld te leren verkennen, de herkomst te achterhalen en signalen van je lichaam te herkennen. Het is een innerlijke reis die je aflegt. Op deze wijze kom je tot een dieper Zelfbeeld. Levensomstandigheden kunnen een tijdelijke verandering teweeg brengen in je mogelijkheden. Het gaat erom steeds in beweging te blijven zodat je oude gedachten en doelen bij kunt stellen en nieuwe uitdagingen aan kunt gaan. Er zitten veel meer mogelijkheden en kracht in de mens dan je soms zelf denkt te weten!


Werkwijze

Mijn werkvorm is gericht naar de toekomst. De kracht van mijn werkwijze is de geïntegreerde aanpak. Door diverse werkvormen in te zetten worden namelijk hoofd, hart en handen weer verbonden met elkaar. Tegelijk is mijn werkwijze een oplossingsgerichte manier van counselen naar het hier en nu. Het helpt om eerst te kijken naar wat je wél kan en welke mogelijkheden je wél hebt.

Hulpmiddelen: Gesprekstechnieken, N.L.P., R.E.T., meditatie, kunst en symboliek, schilderen, lichaamsgewaarzijn, biografie, etc.

Intake

Plan van Aanpak: afgestemd vanuit jou (levens)vragen. Thuis opdrachten en oefeningen.

Aantal bijeenkomsten: 5 tot 10 maal.

Duur van bijeenkomst: 1 uur.