Kindercoaching


zie ook: Facebook Online Kindercoach Angela de Witte


Angela de Witte


Wat is kindercoaching?

"Als kindercoach versterk ik het zelfvertrouwen van je kind. Ik werk vanuit de kwaliteiten van een kind: Ik kan het!"

Kindercoaching (en pubercoaching) is een vorm van begeleiding waar het kind centraal staat. Ieder kind heeft kwaliteiten en talenten. Welke zijn dat? Talenten zijn aangeboren vaardigheden en kwaliteiten zijn vaardigheden die we gedurende ons leven leren door school en onze omgeving. Hoe zetten we die in voor onze ontwikkeling. Wat hebben we daarvoor nodig? Het welbevinden van kinderen en pubers heeft te maken met zelfbeeld, eigenwaarde en zelfvertrouwen. Oftewel: hun sociale en emotionele ontwikkeling.


Doel

Als kindercoach werk ik van probleem naar vaardigheid. Welke talenten en kwaliteiten heeft het kind? Waar is het goed in? Vaak gaat het om een onuitgesproken hulpvraag en deze kinderen laten "zien" dat er iets anders moet gebeuren zodat ze weer verder kunnen op school op weg naar hun volwassenheid. Bijvoorbeeld: wat en hoe ervaart het kind aan spanning en hoe komt dit? Is er een medische achtergrond of oorzaak van de huidige hulpvraag? Welke gedachten belemmeren het kind? Wat gebeurt er waardoor het kind zich zo gedraagt? Hoe is de omgeving , thuis, sport, school, vrienden en welk invloed heeft dit op de ontwikkeling van het kind? Hoe brengen we kinderen naar volwassenheid? De individuele aandacht van de kindercoach kan een goede extra ondersteuning zijn in het oplossingsgericht denken.


Werkwijze

Mijn werkvorm is gericht naar de toekomst en oplossingsgericht. Vanuit de belevingswereld van je kind gaan we aan de slag.
Als kindercoach kijk ik naar: wat zijn de sterke en minder sterke kanten van je kind? Hoe zien andere kinderen jou? Welke kwaliteiten en vaardigheden kan je kind nog meer ontwikkelen. Hoe kan je je weerbaarheid vergroten. Hoe en welke grenzen aangeven en hoe kan ik mijn gevoelens verwoorden?
Wat heb je nodig? Wat houd je tegen? Waar sta je nu en wat wil je bereiken? We werken allereerst aan vertrouwen en veiligheid. Op deze manier komen we tot een Plan van Aanpak.

Door één op één begeleiding waardoor het kind wordt gezien. Een kindercoach is een specialist die de begeleiding in samenwerking met de ouders en eventueel met de school op zich neemt. Op deze manier ondersteun ik als kindercoach de ouders in de opvoeding en de leerkracht in de totale ontwikkeling van het kind namelijk: hoofd, hart en handen. Op deze manier wordt het welbevinden en Zelfbeeld van het kind gestimuleerd en ondersteunt. Ik Kan het!

Daarnaast: als een kind sociaal en emotioneel goed in zijn vel zit kan hij/zij ook het leerproces in het onderwijs aan en kan het kind al met al beter door zijn pubertijd heen rollen omdat het kind een grotere eigenwaarde en zelfvertrouwen heeft gekregen. Kortom: een sterkere identiteit.


Hulpmiddelen:

Ik gebruik methoden zoals Kids' Skills, kwaliteiten spel, N.L.P. voor kinderen, R.E.T., tekenen, drama, verhalen, mascottes, spel, handpoppen, weerbaarheid oefeningen en nog veel meer hulpmiddelen die ik allemaal afstem op het kind om uiteindelijk te komen tot een positiever zelfbeeld en een groter zelfvertrouwen. De kracht van mijn Kindercoaching ligt in het doelgericht werken:

Intake

Plan van Aanpak

Aantal bijeenkomsten (5 tot 10 maal)

Duur van bijeenkomst 1 uur"Een kind is geen vat dat je vol moet gieten, maar een licht dat je aan kunt steken"